Verkkonäyttelyssä esitellään suunnittelutöitä, joita Alvar Aallon arkkitehtitoimiston teki Aero Oy:lle ja Artekin piirustustoimisto Tie- ja vesirakennushallitukselle. Alvar Aallon tekemiä lukuisia ulkomaanmatkoja ja hänen niiltä saamiaan arkkitehtuurivaikutteita ei ole unohdettu.

Malmin lentokenttä rakennuksineen otettiin käyttöön vuonna 1938. Artek osallistui hallintorakennuksen sisustamiseen, kun se ensi kerran avattiin ja myöhemmin uudelleen sotien jälkeen.

Vuonna 1952 Vantaan uuden lentokentän työntekijöille tarvittiin asuntoja ja ne päätettiin rakentaa lentokentän läheisyyteen. Näin syntynyt Aeron asuinalue jäi suunniteltua vaatimattomammaksi. Palkka Aallolle maksettiin osin lentolippuina.

Alvar Aallon matkoja tutkittaessa on käytetty lähteenä Aallon toimiston erilaisia asiakirjoja. Aallon lukemattomista matkoista esitellään neljä matkareittiä. Ne ovat kuvitteellisia, mutta ne kaikki perustuvat tehtyihin matkoihin.

INFO
TEKSTIT Lentokenttäsisustus Kaarina Mikonranta · Aerola Teija Isohauta · Alvarin matkat Teija Isohauta | KUVATIEDOT mainittu kuvien yhteydessä | TOTEUTUS Päivi Hintsanen | ISBN 978-952-5371-51-2 | © Alvar Aalto -säätiö 2009